Popisi del

Popisi del za gradbeno – obrtniška dela od preprostih adaptacij do kompliciranih poslovnih in večstranovanjskih objetov.

Letno izdelamo 90 – 120 popisov. Popisi del obsegajo vse materiale po izboru arhitekta. Dostikrat že med samim projektiranjem svetujemo pri izboru kvalitetnih materialov in detajlov. Popisi del, ki jih opravimo so kvalitetni in natančni, kar potrjuje dejstvo, da sodeljujemo z več kot 30 biroji v okolici Ljubljane.

Popis del je sestavni del projekta za izvedbo (PZI) in obvezni sestavni del projekta za razpis (PZR) ter zajema vsa dela, ki se bodo izvajala na določenem objektu. Namen popisa je investitorju prikazati čim bolj natančen opis vseh del, potrebnih za izgradnjo objekta.